Op deze pagina is te zien welke soorten therapie er zijn in de complementaire zorg. De behandelvormen zijn ingedeeld in 5 soorten of 5 categorieën zoals hieronder te zien is. Er is hierbij gebruik gemaakt van de prestatie codelijst zoals verzorgd door VEKTIS. Elke soort en behandelvorm is uitklapbaar voor meer informatie.

Lichaamsgerichte Therapie

Klik op onderstaande behandelvormen voor meer informatie. De code achter de behandelvormen is de prestatiecode zoals afgegeven door Vektis.

Lichaamsgerichte therapie

Deze vakgroep staat ook wel bekend als Beweegtherapie of bewegingstherapie en is in het verleden ook zo genoemd. De behandelvormen in deze vakgroep hebben veelal te maken met het menselijk lichaam en bij de therapie zelf vindt dan ook meestal aanraking plaats. Alhoewel een gezond lichaam ook goed is voor de geest, is Lichaamsgerichte Therapie in eerste plaats bedoeld om lichamelijke klachten te verhelpen.

Chiropractie 24600

Chiropractie is het behandelen van aandoeningen van het bewegingsapparaat, voornamelijk de stoornissen die betrekking hebben op de wervelkolom, gebaseerd op de overtuiging dat de algehele gezondheid hierdoor beïnvloed wordt. De erkenning van het beroep chiropractor verschilt per land. In België, Engeland, Zwitserland en de Scandinavische landen wordt dit erkend als zorgverlener in de eerstelijnszorg met een onafhankelijke behandelingsbevoegdheid zoals die van een arts of tandarts. In Nederland is chiropraxie een vrij beroep, dat valt onder de noemer “alternatieve of complementaire geneeskunde” en niet officieel door de overheid gereguleerd en erkend wordt.

Volgens de chiropraxie bestuurt het zenuwstelsel alle processen binnen het lichaam. Aangenomen wordt dat, wanneer er binnen deze processen iets fout gaat, de oorzaak hiervoor vaak terug te vinden is in het zenuwstelsel.

Cranio-sacraaltherapie 24601

Craniosacraal houdt in dat de schedel en het heiligbeen samen een eenheid vormen. Ook in de rest van ons lichaam zit overal bindweefsel, dat als een elastisch web alles met elkaar verbindt. Elke zenuw, elk orgaan, elk bloedvat is bekleed met bindweefsel dat daarmee een bindende factor is in ons lichaam.  De craniosacraal therapeut ziet het lichaam, ziel en geest als een eenheid met het bindweefsel als verbindend element. Door dit weefsel van de voeten naar de schedel te volgen, voelt de therapeut waar de verstoringen zitten. Met zachte aanrakingen en subtiele bewegingen bevordert de therapeut het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Dit gaat soms gepaard met een fysieke of emotionele ontlading wat daarna ontspanning als resultaat heeft.

Osteopathie 24603

Osteopathie is een alternatieve geneeswijze, die van de veronderstelling uitgaat dat een verminderde beweeglijkheid van weefsels en structuren in het lichaam een nadelige invloed op de gezondheid heeft. Osteopaten zouden in staat zijn om een dergelijke dysfunctie met hun handen op te sporen en weer beweeglijker te maken. Er wordt op kleine schaal wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van de behandelmethode.

Osteopaten verlenen zorg in de eerste lijn en beschouwen hun behandelmethodiek als complementair aan de reguliere geneeskunde. Een osteopaat zal op basis van een anamnese en differentiële diagnose vaststellen of de patiënt al dan niet doorverwezen moet worden naar een arts (en eventueel naar een specialist). Osteopaten behandelen vaak, maar niet uitsluitend, chronische klachten, waar met behulp van beeldvormend medisch onderzoek en laboratoriumonderzoek (klinische chemie) geen duidelijke afwijkingen of bloedwaarden naar voren zijn gekomen.[

Ademhalings- en ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn 24604

De methode van Dixhoorn is een ontspanningstherapie waarbij ademhaling een belangrijke factor is. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van bewegingsoefeningen en aandachtsoefeningen. De therapeut kan ook zachte manuele technieken gebruiken tijdens de sessies. De techniek is gebaseerd op de bevindingen van arts en wetenschapper J.J. Dixhoorn.

(ortho)manuele therapie 24605

Deze behandelvorm is ontwikkeld door mevr. M. Sickesz om wervelsafstandafwijkingen te behandelen. Daarbij kunnen lichamelijke klachten veroorzaakt worden door lichaamshouding en algehele beweging van het lichaam. Behandeling is goed voor correcties aan elleboog en knie gewrichten bvb.

manuele therapie E.S. (Egg Shell) 24606

Manuele Therapie E.S. is een behandelwijze die zich richt op de behandeling van klachten van het bewegingsapparaat, of klachten die daarvan zijn afgeleid. Deze behandelwijze houdt rekening met individuele verschillen en asymmetrie. Manuele therapeuten E.S. trachten uitsluitend door gebruik van handgrepen (i.e. manueel) een optimale bewegingsfunctie te realiseren en te handhaven. Hierbij wordt zeer subtiel en meestal pijnloos gewrichten in het lichaam bewogen. De methode wordt ook wel de eggshell methode genoemd. De kracht die bij de behandeling wordt gebruikt is zo gering, dat een eierschaal nog niet zou breken. Er wordt dus niet gekraakt.

overige alternatieve bewegingstherapie 24607

Dit is een verzamelnaam voor behandelvormen waarbij sprake is van bewegingstherapie die of niet direct vallen over een van de overige noemers. Dit kan zijn doordat de techniek die gebruikt wordt een combinatie is van andere technieken of omdat deze specifieke behandelvorm niet gespecificeerd is door de therapeut. Veelal is er sprake van een meer vrije vorm van behandelen waarbij de aandacht ligt op algehele motoriek en het beweegapparaat (hoe het lichaam beweegt).

body stress release 24608

Bij Body Stress Release wordt er door middel van massagetechnieken spanning die vastzit in het lichaam, in de spieren, verwijderd. Dit vermindert zowel lichamelijke klachten als klachten die kunnen ontstaan door middel van stress.

orthopedische geneeskunde 24609

Orthopedie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de behandeling van afwijkingen en ziekten van het steun- en bewegingsapparaat. Orthopedische geneeskunde is een praktijkgerichte behandelvorm die werkt met bewegingsoefeningen en lichaamshoudingen in combinatie met lichte aanraking.

Sportmassage 24610

Een sportmassage is een massage die gericht is op de doorbloeding van de spieren. Dit stimuleert het afvoeren van afvalstoffen in je lichaam. Omdat dergelijke afvalstoffen worden aangemaakt tijdens sporten, is deze massage zeer effectief voor personen die met enige regelmaat sporten en bvb last hebben van verzuurde spieren of langdurig spierpijn.

Natuurgeneeskunde

Klik op onderstaande behandelvormen voor meer informatie. De code achter de behandelvormen is de prestatiecode zoals afgegeven door Vektis.

Natuurgeneeskunde

Deze vakgroep staat ook wel bekend als natuurgeneeswijze en is in het verleden ook zo genoemd. Tot deze vakgroep behoren behandelvormen die als ‘natuurlijk’ kunnen worden gezien. Veelal bevordert of stimuleert een behandelvorm die behoort tot de vakgroep natuurgeneeskunde een helingsproces dat van nature minder snel of effectief zou zijn. De klachten die behandeld kunnen worden met Natuurgeneeskunde kunnen zowel lichamelijk als psychisch van aard zijn.

Orthomoleculaire geneeskunde 24000

Orthomoleculaire geneeskunde is een alternatieve behandelwijze die het tekort aan voedingsstoffen en supplementen in het lichaam aanzuivert. Orthos is het Griekse woord voor juist, en moleculair slaat op moleculen, het kleinst mogelijke zuiver deeltje van een stof.

Fytotherapie 24001

Kruidengeneeskunde, ook wel fytotherapie, (‘behandeling met planten’) genoemd, is het behandelen van gezondheidsklachten en ziekten met plantaardige middelen. In de kruidengeneeskunde gebruikte plantaardige middelen noemt men kruidengeneesmiddelen of fytotherapeutica.

Kinesiologie 24002

De kinesiologie baseert zich op onderzoek naar de biomechanica, de anatomie en de fysiologie om de motoriek van het menselijk lichaam te evalueren: hoe het lichaam beweegt, functioneert en presteert, en om bij mensen bij wie beweging, functionering en prestatie haperen deze zo veel mogelijk te herstellen.

Enzymtherapie 24003

Enzymtherapie is een alternatieve behandelwijze, waarbij bepaalde enzymen die volgens de theorie van enzymtherapie een genezende of profylactische werking hebben, worden ingespoten of ingenomen. Enzymen, of fermenten, zijn eiwitachtige stoffen, die via de maag of darm het bloed niet kunnen bereiken.

Moermantherapie 24004

De moermanmethode, ook wel moermantherapie of moermandieet, is een behandelmethode die kanker zou kunnen bestrijden, bedacht door de Nederlandse huisarts Cornelis Moerman. De behandelmethode bestaat uit een dieet en het toedienen van extra voedingsstoffen door middel van voedingssupplementen.

Overige natuurgeneeskunde 24005

Een verzamelnaam voor natuurgeneeskunde die niet voldoet aan de criteria van de overige genoemde behandelvormen.

Iriscopie 24006

Iriscopie is een alternatieve medische diagnose methode die gebruik maakt van het gegeven dat de bezenuwing van onze organen aan de oppervlakte komt in de iris of het regenboogvlies (= gekleurd deel van de ogen), waarbij elk orgaan en ieder systeem in principe een specifieke plaats heeft in die iris.

Neuraaltherapie 24007

Neuraaltherapie is een medische behandeling bedacht door de Duitse artsen (en broers) Ferdinand en Walter Huneke die erop gericht is via het vegetatieve of onwillekeurige zenuwstelsel de regulatie van processen in het lichaam te herstellen en blokkades op te heffen.

Mesologie 24008

Mesologie is een vorm van geneeskunde die regulier medische kennis integreert met kennis uit de complementaire (aanvullende) geneeswijzen. Reguliere geneeskunde, Ayurveda, Chinese geneeskunde, homeopathie, fytotherapie, orthomoleculaire geneeskunde en voedingsleer vormen de basis voor de Mesologie.

Reflexzonetherapie 24009

De voetreflexologie (ook reflexologie of reflexzonetherapie) is een pseudowetenschappelijke alternatieve geneeswijze die ervan uitgaat dat alle organen en lichaamsdelen in verbinding staan met plaatsen op de voeten.

Neuromusculaire triggerpointtherapie 24010

Neuromolesculaire triggerpointtherapie werkt goed tegen spierklachten, rugklachten en wiplashklachten. Er wordt gebruik gemaakt van manuele technieken en van dry needling. Het pijnlijke deel wordt aangeprikt en dit verzoorzaakt spiersamentrekking die spierverkramping ‘bevrijd’. De aangeraakte punten heten triggerpoints.

Bioresonantie therapie 24011

Bioresonantie therapie is een alternatieve geneeswijze die stelt dat elk orgaan een specifieke trillingsfrequentie van elektromagnetische aard heeft. Bij ziekte of onbalans in het lichaam kan die trilling verstoord zijn.

Energetische therapie 24012

Bij energetische therapie stemt de therapeut af op de energie van de cliënt om storingen in energiestromen of trillingfrequenties van organen vast te stellen. Dit kan met meetapparatuur of op gevoel. Het is de bedoeling dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer op gang komt, zodra de blokkades zijn opgeheven en de energie weer vrijelijk stromen.

Neuromusculaire behandeling 24013

De term neuromusculaire aandoeningen omvat verschillende aandoeningen aan zenuwen (neuro) en spieren (musculair). Deze aandoeningen worden vaak spierziekten genoemd. Omdat bij veel neuromusculaire aandoeningen meer lichaamsweefsels betrokken zijn dan de spieren, is gekozen voor de term neuromusculaire aandoeningen. Er zijn veel verschillende neuromusculaire aandoeningen bekend.

Ayurvedische therapie 24014

Ayurveda betekent letterlijk ‘de wetenschap of kunst van het leven’. Ayus betekent in het Sanskriet ‘leven’ en Veda staat voor ‘wetenschap’ of ‘kunst’.  Ayurveda geldt als de oudste geneeswijze en is gestoeld op de menselijke maat

APS 24015

APS staat voor Actie Potentiaal Simulatie. APS Therapy is een revolutionaire therapie die met behulp van het APS apparaat het lichaam stimuleert bij herstel, regeneratie en energie bevordering.

Bowentherapie 24016

De Bowen Therapie is een holistische manier van manuele behandeling waarbij veel aandacht wordt besteed aan de cliënt als gehele persoon. Met name de persoon in relatie tot zijn of haar omgeving is van elementaire betekenis bij de Bowen Therapie.

Spirituele therapie 24400

Spirituele Therapie is een therapievorm die in principe geschikt is voor iedereen die met vragen of problemen van persoonlijke aard zit en daar hulp bij zoekt. Als we in ons leven fysieke, emotionele en/of mentale problemen tegenkomen, zijn deze uitdrukking van een storing in de verbinding met ons diepste zelf.

Paranormale geneeskunde 24401

Met paranormale geneeswijze wordt een geneeswijze bedoeld, waarbij veronderstelde paranormale gaven een genezing zouden bewerkstelligen. … Onder paranormale (=naast het normale) gaven wordt onder meer magnetisme, helderziendheid, helderhorendheid en heldervoelendheid gerekend.

Antroposofische therapie 24300

In de antroposofische geneeswijze worden de gezondheidsaspecten van levende wezens vanuit het gezichtspunt van de antroposofie verklaard. De antroposofische geneeskunde berust dan ook op pseudowetenschap en kan beschouwd worden als een alternatieve geneeswijze.

Wanneer iemand ziek wordt, is volgens de antroposofische geneeswijze ergens in de lagen van die persoon het evenwicht verstoord. Een antroposofisch arts zal zich dus niet richten op symptoombestrijding, maar samen met de patiënt gaan zoeken naar de plek waar het evenwicht verstoord is geraakt. Ziektesymptomen zeggen volgens de antroposofie alles over de gesteldheid van een individu en diens manier van leven.

Klassieke Homeopathie 24200

In deze vakgroep zitten therapeuten die actief zijn als homeopaat en (in principe) werken volgens het gedachtegoed (of in navolging) van Samuel Hahnemann. Homeopathie werkt met stoffen die een genezende werking hebben op het lichaam van de cliënt. Deze genezende werking wordt veelal empirisch getest per cliënt alvorens deze volledig wordt toegepast. Een homeopaat behandelt klachten die in eerste instantie te maken hebben met het menselijk lichaam.

Psychosociale Therapie

Klik op onderstaande behandelvormen voor meer informatie. De code achter de behandelvormen is de prestatiecode zoals afgegeven door Vektis.

Psychososiale Therapie

Deze vakgroep is ook wel bekend als psychosociaal. Tot deze vakgroep behoren behandelvormen met gesprekstechnieken die bij de cliënt zelfreflectie en waardevolle inzichten als gevolg hebben. De klachten die behandeld kunnen worden door Psychosociale therapie zijn doorgaans psychisch van aard.

Psychotherapie 24500

Psychotherapie is een vorm van behandeling gegeven door een psychotherapeut. Door de wijze van behandelen valt de betreffende vorm van behandelen onder complementair en niet onder reguliere psychotherapie.

Psychotherapeuten zijn hulpverleners die een gespecialiseerde psychotherapieopleiding hebben gevolgd. In Nederland is de titel psychotherapeut beschermd en mag alleen gevoerd worden indien men door de overheid als zodanig erkend wordt. Hun psychotherapeutische kennis is breed van aard en zij kunnen daarom gericht kiezen uit verschillende therapeutische methodieken (of combinaties van therapeutische technieken toepassen). In België is de titel nog niet beschermd.
Daarnaast bestaan er therapeuten die één specifieke psychotherapie toepassen. Denk bijvoorbeeld aan systeemtherapeuten, cognitief therapeuten, rogeriaanse (cliëntgerichte) therapeuten en Gestalt-therapeuten.

Hypnotherapie 24501

Hypnotherapie is een techniek waarbij de cliënt onder hypnose wordt gebracht. Hypnose is vorm van trance en de cliënt wordt onder hypnose gebracht door een combinatie van stem technieken en visuele technieken. De exacte manier van onder hypnose brengen kan sterk verschillen. Eenmaal onder hypnose is de cliënt vatbaar voor suggesties en beantwoord deze sneller en rustiger vragen naar waarheid. De therapeut stelt therapeutische vragen terwijl de cliënt onder hypnose is en behandelt zodoende de cliënt efficiënt en oplossingsgericht.

kunstzinnige therapie 24502

Kunstzinnige therapie is een therapievorm, die tot doel heeft door diverse kunstvormen (tekenen, schilderen, boetseren, muziek) een veranderingsproces bij een patiënt in gang te zetten. Kunstzinnige therapie is onderdeel van de antroposofische geneeskunde, die als complementaire geneeswijze gezien wordt, wat inhoudt dat het geen alternatief is voor de reguliere geneeswijze, maar een aanvulling hierop. Aan de Hogeschool Leiden bestaat een opleiding voor kunstzinnig therapeut.

Kunstzinnig therapeuten werken behalve met somatisch zieke cliënten ook met de groeiende groep cliënten die met psychosomatische klachten komt, zoals moeheid, depressie, angst, burn-out en slaapproblemen. Achter een klacht gaat vaak een andere problematiek schuil, want een klacht of ziekte kan een uiting zijn van een soms jarenlang proces. Uitgangspunt is het zoeken en behandelen van de bron van de klacht; stoornissen zullen zich, afhankelijk van de cliënt, in diverse klachtenpatronen uiten. De therapeut bepaalt het middel dat wordt ingezet. Een zo groot mogelijke autonomie van de cliënt is belangrijk. Kunstzinnige therapie wordt zowel bij kinderen als bij volwassenen ingezet.

Gestalttherapie 24503

De gestalttherapie is een psychotherapeutische stroming die ontstaan is in de jaren 40 van de twintigste eeuw. Zij wil een alternatief of aanvulling vormen voor stromingen zoals de gedragstherapie, cliëntgerichte psychotherapie, psychoanalyse en systeemtherapie.

In het algemeen kan over de methodiek van Gestalttherapie worden gezegd dat er een grote bereidheid is om in de therapie te experimenteren met nieuwe vormen van contact maken. De concrete contactvormen waarmee in een concrete situatie geëxperimenteerd wordt zijn weer afhankelijk van zowel de persoon van de client als de persoon van de therapeut. Een bekend voorbeeld is het gebruik van een stoel waarop de client een belangrijke persoon visualiseert en daarmee een ‘virtuele’ dialoog aangaat. Of het wisselen tussen stoelen waarop de client verschillende posities heeft, bijvoorbeeld de positie van kind en de positie van volwassene. De ervaring heeft geleerd dat dergelijke experimenten nuttig kunnen zijn, bijvoorbeeld om te oefenen met contactvormen die in het echte leven (nog) niet ter beschikking staan. Ook kan bijvoorbeeld inzicht ontstaan hoe eigen gedrag door eerdere ervaringen, inzichten en oordelen wordt beperkt.

Overige psychosociale therapie 24504

Dit is een verzamelnaam voor behandelvormen die of een combinatie zijn van meerdere technieken of behandelvormen wiens technieken niet geheel zijn uitgewerkt. Dit kan betekenen dat de therapeut geneigd is meer experimenteel te werken of dat de therapeut een eigen methode heeft ontwikkeld zonder deze te deponeren.

(kinder) coaching 24505

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Mentoraat en training zijn verwante begrippen, maar geen synoniemen. Inzicht, zoals hiervoor genoemd, is een vorm van leren waarbinnen de gecoachte door het synthetiseren van eigen kennis, zo nodig aangevuld met kennis van de coach, bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Inzicht is een vorm van leren die vrijwel direct automatiseert.

Indien er sprake is van kinder coaching behandelt de therapeut in kwestie ook kinderen door deze te coachen.

Counseling 24506

Counseling (soms ook wel als counselling geschreven) is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:
– het oplossen of hanteren van problemen
– het vinden van antwoorden op vragen
– het benutten van ongebruikte mogelijkheden
– het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

Simonton therapie 24507

Dr. Carl O. Simonton is de grondlegger van de Simontontherapie, een zelfhulp programma voor mensen met kanker. Het combineert een groot aantal bekrachtigende factoren tot een gedegen totaalprogramma voor mensen met kanker.
Simonton is een orthodox geschoold radioloog/oncoloog en een pionier op het gebied van de technieken van behandeling van kanker waarbij niet alleen het lichaam maar ook de geest een belangrijke rol speelt. Zijn ideeën werden voor het eerst beschreven in de bestseller ‘Getting well again’ (vertaling: ‘Op weg naar herstel’). Hij is medisch directeur van het Simonton Cancer Help Center in Pacific Palisades te California.

Speltherapie 24508

Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Spel is de taal van het kind.

Oudergesprekken/ouderbegeleiding 24509

Bij deze behandelvorm worden de ouders begeleid bij het opvoeden van hun kinderen. In veel gevallen wordt er gesproken terwijl het kind aan het spelen is.

Evaluatie/verslag/rapportage 24510

Bij deze behandelvorm wordt er vooral teruggekeken naar gemaakte afspraken. De therapeut maakt gebruik van gedetailleerde afspraken die deze maakt met de cliënt naar aanleiding van therapeutische gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen cliënt en therapeut.

Integratieve psychotherapie 24511

Integratieve Therapie is een actieve methode waarmee je stap voor stap leert de verbinding met je ware zelf te herstellen. Op concrete wijze wordt helder gemaakt hoe je uit de greep van het verleden kan raken, met als doel het heden te ervaren zonder de pijn en de blokkades die eerder in het leven zijn opgelopen.

Regressie (reïncarnatie)therapie 24512

Bij deze behandelvorm wordt er bvb dmv hypnose getracht het verleden van de cliënt opnieuw naar voren te halen. Door het verleden opnieuw te beleven, of door een beter zicht te hebben op gebeurtenissen, kunnen gevoelens worden verwerk. In het geval van reïncarnatie therapie wordt er dan tevens gekeken naar vorige levens en de invloed die deze hebben op de ziel/karma en dus op het huidige leven.

Lichaamsgerichte psychotherapie 24513

Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben, dat het lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

Creatieve therapie (vaktherapie) 24514

Beeldende therapie is een van de vijf therapievormen van vaktherapie, voorheen creatieve therapie genoemd. Het doel is door beeldende middelen zoals tekenen, boetseren, schilderen, etc. een veranderingsproces te bewerkstelligen. Belangrijk is de dialoog tussen de cliënt, de werkstukken en de beeldende therapeut.

Psychomotorische kindertherapie 24515

Psychomotorische kindertherapie is een ervaringsgerichte vorm van hulpverlening voor kinderen en jongeren met psychosociale of psychische problemen. De therapie zich richt op beïnvloeding van het handelen, voelen en denken.

Emotioneel lichaamswerk 24516

Emotioneel Lichaamswerk is een lichaamsgerichte therapeutische methode c.q. levenswijze, waarin door middel van lichaamsoefeningen en introspectie getracht wordt de geestelijke en lichamelijke gezondheid te verbeteren. De aanduiding Emotioneel Lichaamswerk is beschermd.

Haptotherapie 24517

Haptonomie is een leer / wetenschap die zich bezig houdt met aanraken, voelen, direct lichamelijk contact, met de ontwikkeling van het menselijk gevoelsleven en de ontwikkeling van de tastzin, met houdingen, bewegingen en gebaren. Letterlijk betekent ‘haptonomie’ de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven.

Psychologische begeleiding

De gesprekken met de psycholoog kunnen gericht zijn op het verkrijgen van inzicht, het veranderen van gedrag, het verwerken van tegenslagen maar ook voor steun en structuur. Een open en gelijkwaardige samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt staat bij Praktijk Freek van Bergen centraal. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet. Praktijk Freek van Bergen is een psychologenpraktijk waar gedragstherapeutisch, cognitief en inzichtgevend wordt gewerkt. De cliënt krijgt handvatten waarmee hij/zij echt aan de slag kan. Dit is geen standaard aanpak, de mogelijkheden en wensen van de cliënt zijn het uitgangspunt.

Oosterse Geneeswijzen

Klik op onderstaande behandelvormen voor meer informatie. De code achter de behandelvormen is de prestatiecode zoals afgegeven door Vektis.

Oosterse Geneeswijzen

Ook wel bekend als TCM (Traditional Chinese Medicine) Deze vakgroep omvat geneeswijzen die als Oosters kunnen worden gezien. Nu is dit zeker een moeilijk defineerbare term, maar de insteek is dat de behandelvormen die in deze vakgroep voorkomen niet zijn ontstaan of ontwikkeld in het Westen (ook wel o.a. Europa, Amerika, Rusland, Africa en Australië). Daarnaast vallen ook slechts de behandelvormen in deze vakgroep die als traditioneel en Oosters kunnen worden gezien. Met traditioneel wordt bedoeld dat deze behandelvormen een lange geschiedenis hebben in het land van oorsprong. De klachten die kunnen worden behandeld zijn uiteenlopend van lichamelijk of psychisch.

Chinese kruidengeneeskunde 24101

Traditionele Chinese geneeskunde, ook bekend als Chinese geneeskunde (ook afgekort als TCM, van ‘Traditional Chinese medicine’) is een verzamelnaam voor een verscheidenheid aan traditionele medische gebruiken uit China, die gedurende duizenden jaren ontwikkeld zijn. Het wordt ook beschouwd als onderdeel van de Oosterse geneeskunde.
Chinese geneeskunde gebruikt hoofdzakelijk een methode van analyse en synthese bij het op een macroniveau onderzoeken van de interne systemen van het menselijk lichaam en hun wederzijdse relaties met de interne en externe omgeving, in een poging begrip te verkrijgen van de fundamentele wetten die de werking van het menselijk organisme besturen, en die verkregen kennis toe te passen op de behandeling en het voorkómen van ziekten.

Shiatsu therapie/massage 24102

Shiatsu is een Japanse massagemethode waarbij de drukpunten in de meridianen, de energiekanalen van het lichaam, behandeld worden. ‘Shi’ betekent vinger en ‘atsu’ betekent druk. Alvorens met de shiatsubehandeling van start te gaan, zal de therapeut eerst informeren naar de medische voorgeschiedenis van de patiënt.

overige Oosterse geneeswijzen 24103

Verzamelnaam voor Oosterse geneeswijzen die niet onder andere noemers vallen.

Acupunctuur 24104

Acupunctuur is een behandelmethode met als doel het lichaam weer in balans te brengen. Het behoort tot de traditionele Chinese geneeskunde. De behandeling vindt plaats door het plaatsen van naalden op de behandelpunten. Deze richt zich meestal op de meridianen, de energiebanen in het lichaam.

Tuina 24105

Tui Na (ook wel aangeduid als Tuina) is een Chinese vorm van massage. Letterlijke betekenis: Tui=duw en Na=grijp. … Vaak wordt een op shiatsu (dat wil zeggen drukpuntmassage) gelijkende vorm van massage toegepast. Andere vormen van Tui Na maken gebruik van het manipuleren van de ledematen.

Bitnami